Darmowa dostawa od 300,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki firma Złoty Melon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod KRS: 0000158131, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-32-36-491, REGON: 015440977 (dalej zwana „Spółką”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.
 
Ochrona prywatności
Jako spółka Złoty Melon kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w serwisach Spółki, jest Złoty Melon Sp. Z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c.
 
Kontakt z nami
Jeśli masz pytania lub skargi związane ze świadczonymi przez nas usługami, skontaktuj się z nami: kontakt@zlotymelon.pl.
Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - pisz na adres ochronadanych@zlotymelon.pl.
W powyższych sprawach możesz się kontaktować z nami również drogą pocztową na adres: 
Złoty Melon Sp. z o.o., 
ul. Dominikańska 19c, 
02-738 Warszawa.
 
W jakim celu przetwarzamy dane
Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.
Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na produkty lub usługi, w zapytaniach kierowanych do Spółki oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Spółce jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newsletteru.
 
Komu przekazujemy Twoje dane?
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Spółki w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych (PayU, Poczta Polska S.A.), aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.
Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy je w specjalnych jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Spółka nie udostępnia danych osobowych użytkownika odbiorcom danych w sposób niezgodny z prawem.
Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.
 
Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś.
Twoje dane osobowe przekazane w celu zawarcia umowy przechowujemy tak długo, jak długo trwa umowa, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. W przypadku sklepu Siemashop i zarejestrowanych użytkowników, za zakończenie umowy uznajemy żądanie skasowania konta. Dane osobowe przekazane nam dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.
Spółka dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 
Twoje prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.
 
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci określonych usług, jeśli nie podasz nam potrzebnych do tego danych. Podanie określonego zestawu danych jest niezbędne do realizacji umowy kupna sprzedaży w sklepie internetowym, czy do wysyłki newsletteru.
 
Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Twoje dane nie służą nam do profilowania, natomiast niektóre Twoje dane są automatycznie przetwarzane w ramach realizacji płatności (status, id transakcji, zaszyfrowane dane karty) i obsługi zamówień (status, data).
 
Zawartość strony
Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Spółki, oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.
Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.
 
Odnośniki do innych stron
Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do Spółki. Serwisy internetowe Spółki mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.
Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności dotyczącymi tych stron.
 
Monitoring 
 
Złoty Melon Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Złoty Melon Sp. z o.o.; z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 397 78 40, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@siemashop.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Złoty Melon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-738)

  przy ul. Dominikańskiej 19c;

 2. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Złoty Melon Sp. z o.o., 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: ochronadanych@zlotymelon.pl;
 3. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie sklepu i jego otoczenia; dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (…)); okres przetwarzania danych osobowych – nie dłużej niż 30 dni (następnie nagrania są usuwane lub nadpisywane);
 4. zakres przetwarzanych danych osobowych – wizerunek;
 5. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy administratora, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym świadczenia w szczególności usług monitoringu, informatycznych, prawnych i itp.; zgodnie z podpisanymi umowami (w tym umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmioty te nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;
 6. co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej; Administrator korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności: 

w ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane  i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym
w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych; Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27

 1. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
 2. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontak;
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania ani w sposób zautomatyzowany.

 
Zmiany
W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje.
 
 
16.12.2022

pixel