belka info - górna

OOO! JAK DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ!!!

Zwroty i reklamacje

 

Odstąpienie od umowy

 1. Każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wyjątkiem są rozpakowane płyty CD/DVD i płyty winylowe, które nie podlegają wtedy zwrotowi!
 2. Aby zrezygnować z towaru należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy - dostępny w panelu Klienta lub poniżej.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Klient, po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy, odsyła przedmiot na własny koszt lub dostarcza go do siedziby SiemaShop (Warszawa, ul. Dominikańska 19c, 02-738).
 5. Bez wypełnionego formularza odstąpienia od umowy rezygnacja z towaru nie jest możliwa.
 6. Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki do klienta - jeśli zwracane zostaje całe zamówienie (koszty odesłania towaru do SiemaShop nie podlegają zwrotowi). SiemaShop zwraca wyłącznie koszty wysyłki w wysokości najtańszego sposobu wysyłki produktu oferowanej na dzień złożenia zamówienia. W przypadku odesłania tylko części z zakupionych produktów, koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
 7. Po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy a także otrzymaniu zwracanego towaru, SiemaShop zwróci koszt zamówienia w terminie 14 dni roboczych.

Reklamacja

 1. Jeśli towar nie jest zgodny z z umową , klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Uprawnienia konsumenta do reklamacji towaru są przewidziane w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Od 01 stycznia 2023 roku do konsumentów nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
 3. Do klientów nie będących konsumentami, zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (SiemaShop) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. SiemaShop każdą reklamację rozpatruje indywidualnie.
 6. Reklamacje wnosi się drogą mailową pod adres: [email protected]  lub poprzez panel Klienta. Odpowiednie dokumenty dostępne są poniżej.
 7. Podczas zgłoszenia należy podać numer zamówienia, zastrzeżenia do produktu oraz numer telefonu kontaktowego.
 8. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Formularz zwrotu

Formularz reklamacji

10.01.2023