belka info - górna

OOO! JAK DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ!!!

Polityka prywatności


Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki firma Złoty Melon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod KRS: 0000158131, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-32-36-491, REGON: 015440977 (dalej zwana „Spółką”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

 

Ochrona prywatności

Jako spółka Złoty Melon kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w serwisach Spółki, jest Złoty Melon Sp. Z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub skargi związane ze świadczonymi przez nas usługami, skontaktuj się z nami: [email protected].

Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - pisz na adres [email protected].

W powyższych sprawach możesz się kontaktować z nami również drogą pocztową na adres: 
Złoty Melon Sp. z o.o., 
ul. Dominikańska 19c, 
02-738 Warszawa.

 

W jakim celu przetwarzamy dane

Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na produkty lub usługi, w zapytaniach kierowanych do Spółki oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Spółce jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newsletteru.

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Spółki w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych (PayU, Poczta Polska S.A.), aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy je w specjalnych jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Spółka nie udostępnia danych osobowych użytkownika odbiorcom danych w sposób niezgodny z prawem.

Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś.

Twoje dane osobowe przekazane w celu zawarcia umowy przechowujemy tak długo, jak długo trwa umowa, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. W przypadku sklepu Siemashop i zarejestrowanych użytkowników, za zakończenie umowy uznajemy żądanie skasowania konta. Dane osobowe przekazane nam dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Spółka dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci określonych usług, jeśli nie podasz nam potrzebnych do tego danych. Podanie określonego zestawu danych jest niezbędne do realizacji umowy kupna sprzedaży w sklepie internetowym, czy do wysyłki newsletteru.

 

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Twoje dane nie służą nam do profilowania, natomiast niektóre Twoje dane są automatycznie przetwarzane w ramach realizacji płatności (status, id transakcji, zaszyfrowane dane karty) i obsługi zamówień (status, data).

 

Zawartość strony

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Spółki, oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.

Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.

 

Odnośniki do innych stron

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do Spółki. Serwisy internetowe Spółki mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.

Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności dotyczącymi tych stron.

 

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje.

 

 

16.12.2022