SiemaShop

Zwroty i reklamacje

 

Każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wyjątkiem są rozpakowane płyty CD/DVD i płyty winylowe, które nie podlegają wtedy zwrotowi!

Aby zrezygnować z towaru należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Klient, po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy, odsyła przedmiot na własny koszt lub dostarcza go do siedziby SiemaShop (Warszawa, ul. Dominikańska 19c, 02-738).

Bez wypełnionego formularza odstąpienia od umowy rezygnacja z towaru nie jest możliwa.

Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki do klienta - jeśli zwracane zostaje całe zamówienie (koszty odesłania towaru do SiemaShop nie podlegają zwrotowi). SiemaShop zwraca wyłącznie koszty wysyłki w wysokości najtańszego sposobu wysyłki produktu oferowanej na dzień złożenia zamówienia.

W przypadku odesłania tylko części z zakupionych produktów, koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy a także otrzymaniu zwracanego towaru, SiemaShop zwróci koszt zamówienia w terminie 14 dni roboczych.

Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Uprawnienia konsumenta do reklamacji towaru są przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).

SiemaShop każdą reklamację rozpatruje indywidualnie.

Reklamacje wnosi się drogą mailową pod adres: [email protected]. Podczas zgłoszenia należy podać numer zamówienia, zastrzeżenia do produktu oraz numer telefonu kontaktowego.

W przypadku, kiedy reklamacja będzie przyjęta, SiemaShop zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru według uznania. W przypadku kiedy naprawa towaru nie będzie możliwa SiemaShop zwróci wpłaconą wartość zamówienia, a także zwrot poniesionych kosztów przesyłki wadliwego towaru.

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/