SiemaShop

Zwroty i reklamacje

 

Zwroty i reklamacje

21. Każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wyjątkiem są rozpakowane perfumy! Bowiem otwarcie foliowego opakowania perfum jest jednoznaczne z ich użyciem, dlatego w tym wypadku zwroty nie będą przyjmowane!

22. Aby zrezygnować z towaru należy wypełnić wypełniając formularz odstąpienia od umowy.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

24. Klient, po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy, odsyła przedmiot na własny koszt lub dostarcza go do siedziby SiemaShop (Warszawa, ul. Dominikańska 19c, 02-738).

25. Bez wypełnionego formularza odstąpienia od umowy oraz paragonu rezygnacja z towaru nie jest możliwa.

26. Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki do klienta - jeśli zwracane zostaje całe zamówienie (koszty odesłania towaru do SiemaShop nie podlegają zwrotowi). SiemaShop zwraca wyłącznie koszty dostawy w wysokości najtańszego sposobu dostawy produktu oferowanej na dzień złożenia zamówienia.

27. Po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy, SiemaShop zwróci koszt zamówienia w terminie 14 dni roboczych.

28. Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

29. Uprawnienia konsumenta do reklamacji towaru są przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).

30. SiemaShop każdą reklamacje rozpatruje indywidualnie.

31. Reklamacje wnosi się drogą mailową pod adres: [email protected]. Podczas zgłoszenia należy podać numer zamówienia, zastrzeżenia do produktu oraz numer telefonu kontaktowego.

32. W przypadku, kiedy reklamacja będzie przyjęta, SiemaShop zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru według uznania. W przypadku kiedy naprawa towaru nie będzie możliwa SiemaShop zwróci wpłaconą wartość zamówienia, a także zwrot poniesionych kosztów przesyłki.

33. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/