SiemaShop

Zwroty i reklamacje

 

wroty i reklamacje

Każdy z Was może zrezygnować z zakupionego u nas towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie Wam jednak przysługiwało w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014, poz. 827), tj. m.in. kiedy usuniecie oryginalne opakowanie z płyty CD, innego nośnika elektronicznego czy otworzycie specjalnie zakapowany program komputerowy, lub gdy zamówicie towary o specjalnych właściwościach przez Was określonych lub ściśle związanych z Waszą osobą. W celu odstąpienia od umowy odeślijcie nam przedmiot (koszt odesłania rzeczy pokrywa kupujący) lub przynieście zwracany przedmiot, pamiętając przy tym o wskazaniu nr rachunku bankowego lub adresu pocztowego, na jaki mamy przesłać pieniądze, wypełniając formularz odstąpienia od umowy.

UWAGA! Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesłania Wam rzeczy i ewentualnych prowizji za transakcję. Pamiętajcie jednak, że zwracamy Wam wyłącznie koszty dostawy w wysokości najtańszego sposobu dostawy produktu oferowanej Wam na dzień złożenia zamówienia. Jeżeli więc wybraliście droższy sposób dostawy towaru niż ten oferowany przez nas to i tak zwracamy Wam koszty do wysokości najtańszego sposobu dostawy znajdującego się w ofercie Siemashop. Pieniądze te wyślemy najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez nas zwracanych towarów wraz z informacją o numerze rachunku lub adresie na który ma być przesłany przekaz pieniężny.

Jeśli natomiast stwierdzicie, że przesłany do Was towar nie jest zgodny z Waszym zamówieniem lub posiada wady, przysługuje Wam prawo reklamacji. Jeżeli kupiliście towar jako konsumenci Wasze uprawnienia są przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.)  (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.). Dokładnie rozpatrywać będziemy każdą Waszą wątpliwość, bo bardzo zależy nam na utrzymaniu jak najlepszej jakości obsługi i samych produktów. Reklamacje zgłaszajcie drogą mailową pod adres: [email protected] lub telefoniczne i podajcie wtedy koniecznie numer zamówienia, które reklamujecie, opiszcie swoje zastrzeżenia oraz podajcie numer telefonu kontaktowego do siebie. Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości skontaktujemy się z Wami telefonicznie lub mailowo aby zawiadomić Was o uznaniu lub nieuznaniu Waszej reklamacji. Jeżeli reklamacja będzie zasadna – naprawimy towar lub wymienimy towar na nowy. Jeśli nie będziemy mogli dokonać naprawy albo wymiany lub okażą się one zbyt kosztowne - zwrócimy wpłaconą cenę produktu, a także dokonamy zwrotu poniesionych kosztów przesyłki (reklamowany towar przesyłacie do nas Pocztą Polską - Paczka +), ewentualnie obniżmy cenę za towar jeżeli będziecie chcieli go zachować i zwrócimy Wam różnicę. Szczegóły dotyczące formy i miejsca zwrotu pieniędzy ustalimy po uznaniu reklamacji.


Podczas przyjmowania przesyłki prosimy Was aby rozpakować ją w obecności listonosza lub kuriera. Jeżeli w tym czasie stwierdzicie, że towar jest uszkodzony poproście kuriera lub listonosza o sporządzenie protokołu, który obaj podpiszecie. Najlepiej abyście jeszcze wykonali zdjęcia uszkodzonego towaru i razem z protokołem lub jego kopią przesłali nam je drogą mailową. Po sporządzeniu protokołu i zdjęć niezwłocznie skontaktujcie się z nami. Takie protokoły czy zdjęcia mają później ogromne znaczenie dowodowe, dlatego ich brak może pozbawić Was skutecznych środków dla stwierdzenia przyczyn istnienia wad towaru i realizacji przysługujących Wam uprawnień.

Pamiętajcie proszę, aby przed odesłaniem nam towarów, które reklamujecie przestrzegać powyższej procedury, tj. najpierw skontaktować się z nami i opisać dokładnie wady oraz przesłać nam jak najwięcej materiałów, które potwierdzają Wasze racje (protokoły sporządzone z listonoszem lub kurierem, zdjęcia, dokładny opis uszkodzeń, wad lub innych niezgodności). Wówczas nie narażacie się na ponoszenie kosztów związanych postępowaniem reklamacyjnym, jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/