SiemaShop

Regulamin zakupów

Zagadnienia wstępne

1. Sklep internetowy “SiemaShop” (www.siemashop.pl), jest skierowany do wszystkich, którzy chcą nabyć gadżety z logo Fundacji WOŚP, Festivalu Pol'and'Rock, wydawnictwa CD,DVD , płyty winylowe Złotego Melona oraz książki autorstwa Jurka Owsiaka, a także wiele innych.

2. Znaki użyte na wszystkich produktach (logo) zarejestrowane są w Urzędzie Patentowym oraz chronione przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. Sklep prowadzi założona przez Fundację WOŚP: Złoty Melon spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada Fundacja WOŚP. 

4. Dane adresowe:

Złoty Melon Sp. z o.o. / SiemaShop

ul. Dominikańska 19c 02-738 Warszawa, Polska

KRS: 0000158131, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-32-36-491, REGON: 015440977, kapitał zakładowy 1 594 000 zł

5. Sklep SiemaShop działa tylko na terenie Polski (wysyłka ograniczona jest do obszaru Polski), a umowy sprzedaży zawierane są tylko w języku polskim (tzn. oferta, zamówienie i potwierdzenie zamówienia zapisywane są tylko po polsku). 

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. 

7. Wszystkie ceny podane w SiemaShop są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.         

8. Produkty oferowane w SiemaShopie można kupować do wyczerpania ich zapasu, a cena, która jest podana przy każdym towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

9. SiemaShop zastrzega sobie prawo do:

Przesyłka

10. Istnieje możliwości wyboru przesyłki:

11. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty za zamówienie, z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu wiadomości drogą mailową o treści "Zamówienie jest gotowe do odbioru". Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w siedzibie SiemaShop, na ulicy Dominikańskiej 19c, 02-738 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-16.00. W dni świąteczne sklep jest nieczynny. 

12. Osobisty odbiór towaru jest możliwy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Po tym czasie nieodebrane zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone uprzednio środki zwrócone na konto wpłacającego. UWAGA! Obecnie ze względu na zagrożenie epidemiczne opcja odbioru osobistego została wyłączona bezterminowo . Prosimy o złożenie zamówienia z wysyłką kurierską lub za pomocą paczkomatu.

13. Przy złożeniu zamówienia powyżej kwoty 500 zł (wartość koszyka, bez kosztów przesyłki) przesyłka jest darmowa bez względu na jej rodzaj (InPost - paczkomat, InPost - przesyłka kurierska).

 

Sposób płatności

14. Siemashop umożliwia następujące możliwości zapłaty za złożone zamówienie za pośrednictwem PayU:

 

Realizacja zamówienia

15. Przesyłka z SiemaShop wysyłana jest do klienta w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie SiemaShop.pl .

UWAGA! W czasie Finału WOŚP (grudzień/styczeń) i Festiwalu Pol'and'Rock (lipiec/sierpień) czas oczekiwania na realizację zamówienia może wydłużyć się o dodatkowe 21 dni.

16. Płatności za zamówienie należy dokonać do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 

17. Jeśli zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub jeśli produkt bądź przesyłka dotrą uszkodzone, klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru i jego naprawy albo wymiany na nowy (identyczny towar).

18. Jeżeli naprawa albo wymiana towaru okaże się niemożliwa, SiemaShop zwróci zapłaconą kwotę w momencie otrzymania uszkodzonego towaru.

19. Dodanie produktu do koszyka nie rezerwuje go. Aby skutecznie złożyć zamówienie, konieczna jest zapłata za towar.

20. Na żądanie sklep SiemaShop wystawia kupującemu fakturę VAT. Potrzebę otrzymania faktury należy zaznaczyć w toku składania zamówienia na stronie www.siemashop.pl wypełniając odpowiedni formularz.

UWAGA! Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian. Nie łączymy również wielu złożonych przez jednego Klienta zamówień.

 

Zwroty i reklamacje

21. Każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wyjątkiem są rozpakowane perfumy! Bowiem otwarcie foliowego opakowania perfum jest jednoznaczne z ich użyciem, dlatego w tym wypadku zwroty nie będą przyjmowane!

22. Aby zrezygnować z towaru należy wypełnić wypełniając formularz odstąpienia od umowy.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługujle w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

24. Klient, po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy, odsyła przedmiot na własny koszt lub dostarcza go do siedziby SiemaShop (Warszawa, ul. Dominikańska 19c, 02-738).

25. Bez wypełnionego formularza odstąpienia od umowy rezygnacja z towaru nie jest możliwa.

26. Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki do klienta - jeśli zwracane zostaje całe zamówienie (koszty odesłania towaru do SiemaShop nie podlegają zwrotowi). SiemaShop zwraca wyłącznie koszty dostawy w wysokości najtańszego sposobu dostawy produktu oferowanej na dzień złożenia zamówienia.

27. Po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy, SiemaShop zwróci koszt zamówienia w terminie 14 dni roboczych.

28. Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

29. Uprawnienia konsumenta do reklamacji towaru są przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).

30. SiemaShop każdą reklamacje rozpatruje indywidualnie.

31. Reklamacje wnosi się drogą mailową pod adres: [email protected]. Podczas zgłoszenia należy podać numer zamówienia, zastrzeżenia do produktu oraz numer telefonu kontaktowego.

32. W przypadku, kiedy reklamacja będzie przyjęta, SiemaShop zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru według uznania. W przypadku kiedy naprawa towaru nie będzie możliwa SiemaShop zwróci wpłaconą wartość zamówienia, a także zwrot poniesionych kosztów przesyłki.

33. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Utrwalanie, bezpieczeństwo i udostępnianie do wglądu kupującemu jego danych osobowych

34. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.siemashop.pl poświęconej polityce prywatności.

 

Zmiany regulaminu

35. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w SiemaShop nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Aktualizacja 28.10.20