SiemaShop

Regulamin aplikacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w aplikacji Pol’and’Rock

 

Zagadnienia wstępne

1.    Aplikacja internetowa Pol’and’Rock “SiemaShop” zwana dalej „aplikacją” jest skierowana do wszystkich, którzy chcą nabyć gadżety z logo Fundacji WOŚP i  Festiwalu Pol'and'Rock.

2.    Znaki użyte na wszystkich produktach (logo) zarejestrowane są w Urzędzie Patentowym oraz chronione przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3.    Dane adresowe:

Złoty Melon Sp. z o.o. / SiemaShop

ul. Dominikańska 19c 02-738 Warszawa, Polska

KRS: 0000158131, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-32-36-491, REGON: 015440977, kapitał zakładowy 1 594 000 zł

4.    Aplikacja działa tylko na terenie Festiwalu Pol’and’Rock i w promieniu 10 km od niego, a oferta, zamówienie i potwierdzenie zamówienia zapisywane są tylko po polsku. 

5.    Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. 

6.    Wszystkie ceny podane w aplikacji są cenami brutto wraz z podatkiem VAT podanymi w złotych polskich.

7.    Produkty oferowane w aplikacji można rezerwować do wyczerpania ich zapasu, a cena, która jest podana przy każdym towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

8.    Administrator aplikacji zastrzega sobie prawo do:

·         zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,

·         anulowania zamówienia po upływie 24 godzin od momentu zmiany statusu zamówienia na „gotowe do odbioru”

·         anulowania zamówienia w przypadku braku towaru,

·         wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego

9.    Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

Składanie zamówienia

10.  Zamówienia można składać na terenie festiwalu Pol’and’Rock i w promieniu 10 km od niego w terminie od 30 lipca do 2 sierpnia br.

11.  Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać zakładkę „info”, następnie SiemaShop. Znajduje się tu informacja ogólna o sklepie, jego lokalizacja oraz godziny otwarcia. Po przejściu w zakładkę „produkty” wyświetla się lista oferowanego asortyment. Wyboru danego produktu dokonuje się poprzez kliknięcie w niego i dodanie do koszyka.

12.  UWAGA! Do koszyka można dodać nie więcej niż 5 sztuk danego produktu lub rozmiaru.  Następnie należy przejść do koszyka z wybranym asortymentem, sprawdzić zawartość, zaakceptować regulamin i zamówić.

13.  Klient zostanie poinformowany, gdy zamówienie będzie gotowe do odbioru. Wyświetli się powiadomienie w zakładce ”alerty”. Wraz z gotówką lub innym środkiem płatniczym należy udać się do punktu realizacji zamówień obok Sklepu SiemaShop, zapłacić za zamówienie i odebrać je.

 

Odbiór zamówienia

14.  Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po złożeniu zamówienia i otrzymania od sprzedawcy informacji o zmianie statusu zamówienia na: „gotowe do odbioru”.

15.  Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w punkcie odbioru zamówień SiemaShop „Realizacja zamówień z aplikacji”, na ulicy Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą  w terminie od 30 lipca do 3 sierpnia br. w godzinach: 09.00-24.00.

16.  Osobisty odbiór towaru jest możliwy w ciągu 24h od otrzymania wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Po tym czasie nieodebrane zamówienie zostanie anulowane, a zarezerwowane produkty powrócą do puli rezerwacyjnej.

17.  Zamówienia można odebrać tylko na terenie festiwalu i w jego czasie.

 

Sposób płatności

18.  Klient uiszcza opłatę w „Punkcie realizacji zamówień z aplikacji” w momencie odbioru zamówienia i po wcześniejszym zapoznaniu się z towarem i potwierdzeniu jego zgodności z zamówieniem.

19.  SiemaShop umożliwia następujące możliwości zapłaty za złożone zamówienie:

·     gotówką,

·     kartą debetową lub kredytową,

·     kodem BLIK,

 

Realizacja zamówienia

20.  Zamówienie z aplikacji SiemaShop są przygotowane do odbioru w czasie nie dłuższym niż 24h od momentu jego potwierdzenia.

21.  Odbioru i płatności za zamówienie należy dokonać do 24h. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 

22.  Jeśli zawartość paczki nie jest zgodna z zamówieniem klient ma prawo do zgłoszenia tego sprzedawcy w punkcie realizacji zamówienia, ale nie później niż przed dokonaniem płatności.

23.  Klient ma prawo do zapoznania się z produktami przed zawarciem umowy sprzedaży i zgłoszenia wszelkich niezgodności lub uszkodzeń.

24.  Dodanie produktu do koszyka nie rezerwuje go. Konieczne jest złożenie zamówienia.

25.  Na żądanie klienta, sprzedawca SiemaShop wystawia kupującemu fakturę VAT. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić przed uiszczeniem płatności.

 

Zwroty i reklamacje

26.  Każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

27.  Uprawnienia konsumenta do reklamacji towaru są przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).

 

Utrwalanie, bezpieczeństwo i udostępnianie do wglądu kupującemu jego danych osobowych

28.  W procesie obsługi zamówienia w aplikacji nie są przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe klienta.

 

Wymagania techniczne

29.  Aby złożyć zamówienie należy zainstalować aplikację, która dostępna jest na systemie Android oraz iOS.

 

Zmiany regulaminu

30.  Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w SiemaShop nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.