SiemaShop

Klauzula informacyjna RODO

Złoty Melon Sp. Z o. o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1)      administratorem Twoich danych osobowych jest firma Złoty Melon Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 397 78 40,

2)      w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w firmie Złoty Melon Sp. Z o.o. prosimy pisać na adres mailowy [email protected];

3)      Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w przypadku zarejestrowania się do sklepu Siemashop lub newsletteru, oraz w celu realizacji umowy kupna sprzedaży (Art. 6 ust 1 pkt. b RODO)

4)      odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy firmy Zloty Melon Sp. Z o. o., w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

5)      Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

6)      Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

a.      W przypadku danych osób które zarejestrowały się do sklepu, lub zarejestrowały się do newsletteru – aż do odwołania przez nie zgody;

b.      W przypadku osób które dokonały zakupów – do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, czyli do 10 lat od daty ostatnich zakupów, o ile osoby te nie zarejestrowały się w sklepie, lub cofnęły zgodę na przetwarzanie ich danych.

7)      posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, jak np. w przypadku punktu 6. b.;

8)      masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9)      Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zrealizować wysyłki newsletteru lub sprzedać interesujących Cię rzeczy;

10)   Twoje dane nie służą nam do profilowania, natomiast niektóre Twoje dane są automatycznie przetwarzane w ramach realizacji płatności (status, id transakcji, zaszyfrowane dane karty) i obsługi zamówień (status, data).